Szakterületeink

 

A Tasnádi Ügyvédi Iroda, ezen belül dr. Tasnádi Gábor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységét az alábbi szakterületeken látja el:


  • polgári jog
  • társasági jog
  • közbeszerzési jog (közbeszerzési tanácsadás)
  • munkajog
  • ingatlanjog

 

 

Tevékenységünket az alábbi keretekben végezzük:

 

 

Teljes körű jogi képviselet

 

A teljes körű képviseletet főként átalánydíjas szerződések keretében látjuk el. Tevékenységünk egészen a polgári jogtól a közbeszerzési tanácsadásig terjed.

tovább >

 

 

Eseti megbízások, okiratszerkesztés, jogi tanácsadás

 

A Tasnádi Ügyvédi Iroda eseti megbízások keretében is vállalja ügyfelek képviseletét, okiratok szerkesztését, jogi tanácsadást.

tovább >

 


Közbeszerzés

 

A közbeszerzési feladatokat, a közbeszerzési tanácsadást vagy a teljes körű jogi képviselet keretén belül, vagy eseti szerződések alapján látjuk el.

tovább >

 


Peres képviselet

 

A Tasnádi Ügyvédi Iroda a peres képviseletet teljes körű jogi képviselet keretében, vagy jogi személyek, magánszemélyek eseti megbízása alapján látja el.

tovább >

 


Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek


A Tasnádi Ügyvédi Iroda nagy számban működött közre ingatlanok adás-vétele, lakóparkok, társasházak építése és alapítása során, az okiratszerkesztés és földhivatali ügyintézés terén komoly tapasztalatokkal rendelkezünk.

tovább >

 


Közreműködés gazdasági társaságok alapításában és átalakításában, cégeljárások


Tevékenységünk kiterjed a közgyűléseken, taggyűléseken való részvételre, az alapító okirat elkészítésére, módosítására, ellenjegyzésére, a beadványok elkészítésére és a cégbíróság előtti képviseletre.

tovább >

 


Közreműködés nonprofit szervezetek alapításában és átalakításában


Tevékenységünk kiterjed a közgyűléseken való részvételre, az alapító okirat elkészítésére, módosítására, ellenjegyzésére, a beadványok elkészítésére és a bíróság előtti képviseletre.

tovább >

 

 

Elektronikus eljárások

 

A Tasnádi Ügyvédi Iroda elektronikus aláírással rendelkezik, így felkészült a különböző elektronikus eljárások (cégeljárás, fizetési meghagyásos ügyek, stb.) intézésére is.

tovább >