ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON!

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Tasnádi Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon találhatóak.

A Tasnádi Ügyvédi Iroda, ezen belül dr. Tasnádi Gábor ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége kiterjed főképpen a polgári jog, ezen belül a gazdasági jog, a közbeszerzési jog, az ingatlanjog, a társasági jog és a munkajog széles körű alkalmazására, gazdasági döntések és szerződések előkészítésében való közreműködésre, közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására, közbeszerzési ajánlatkérők és ajánlattevők képviseletére, a cégek belső szabályozóinak összeállítására, illetve véleményezésére, valamint perbeli képviselet ellátására.

A Tasnádi Ügyvédi Iroda vezetője, dr. Tasnádi Gábor ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

Irodánk rendszeres partnerkapcsolatot tart fenn más ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal.

Munkánk során az alábbi internetes oldalakat látogatjuk leggyakrabban.

Kivonat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzatból.