Cégalapítás

Közreműködés gazdasági társaságok alapításában és átalakításában, cégeljárások, cégalapítás

A Tasnádi Ügyvédi Iroda – eddigi működése során – mintegy százötven gazdasági társaság, szövetkezet létrehozásánál, átalakulásánál működött közre. Ezen tevékenységünk során a gyakorlatban alkalmaztuk az állami vállalatokra, szövetkezetekre, gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokat.

Tevékenységünk kiterjed a közgyűléseken, taggyűléseken való részvételre, az alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés elkészítésére, módosítására, ellenjegyzésére, a beadványok elkészítésére és a cégbíróság előtti képviseletre.

Számos gazdasági társaság megalakulása után állandó megbízással ügyfelünk lett, de sok esetben eseti megbízással közreműködtünk a cégügyekben. Ez utóbbi esetben több kisebb gazdasági társaság – állandó jogi képviselet hiányában – rendszeresen a Tasnádi Ügyvédi Iroda jogi közreműködését veszi igénybe eseti jogi feladatainak ellátására.