Elektronikus eljárások

A Tasnádi Ügyvédi Iroda elektronikus aláírással rendelkezik, így felkészült a különböző elektronikus eljárások (cégeljárás, fizetési meghagyásos ügyek, peres eljárások, döntőbizottsági ügyek, stb.) intézésére is.

Természetesen amint egyéb eljárások is elektronikus úton intézhetők, készek vagyunk azok alkalmazására is.