Teljes körű jogi képviselet

Teljes körű jogi képviselet

A teljes körű jogi képviselet körében a Tasnádi Ügyvédi Iroda ügyfélkörébe – a referencia lista tanúsága szerint – állami és egyéb tulajdonban álló, hazai és multinacionális gazdasági társaságok, szövetkezetek, szakközépiskolák és alapítványok tartoztak ill. tartoznak.

A teljes körű képviseletet átalánydíjas vagy óradíjas szerződések keretében látjuk el.

A teljes körű jogi képviselet keretében tevékenységünk kiterjed főképpen a polgári jog, ezen belül a gazdasági jog, a közbeszerzési jog, az ingatlanjog, a társasági jog és a munkajog széles körű alkalmazására, gazdasági döntések és szerződések előkészítésében való közreműködésre, közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására, a cégek belső szabályozóinak összeállítására, illetve véleményezésére, valamint a perbeli képviselet ellátására.

Büszkék vagyunk arra, hogy számos ügyfelünk több évtizede szerződéses kapcsolatban áll velünk és ügyvédi irodánkra bízza jogi ügyeinek intézését.