Eseti megbízások, okiratszerkesztés, jogi tanácsadás

Eseti megbízások, okiratszerkesztés, jogi tanácsadás

A Tasnádi Ügyvédi Iroda eseti megbízások keretében is vállalja ügyfelek képviseletét, okiratok szerkesztését, jogi tanácsadást a polgári jog, ingatlanjog, gazdasági jog, társasági jog, munkajog, közbeszerzési jog szakterületeken.

Általában eseti megbízások keretében közreműködünk az adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések, tartási szerződések, bérleti szerződések, végrendeletek elkészítésében.

Nagy számban eseti megbízás keretében vállalunk peres képviseletet főként a polgári jog, a közigazgatási jog és a munkajog területén. Peres képviseletet mind felperesi, mind alperesi oldalon vállalunk és ugyanígy ellátjuk a munkáltatók vagy a munkavállalók peres képviseletét is a bíróságok előtt.

Számos ügyfelünkkel több évtizede kapcsolatban állunk, aki bármilyen jogi közreműködést igénylő feladat (peres képviselet, ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, tartási szerződés, bérleti szerződés, jogi tanácsadás, stb.) felmerülése esetén a Tasnádi Ügyvédi Iroda részére ad megbízást a feladat elvégzésére.