Közbeszerzés

 

Közbeszerzések bonyolítása, jogi támogatás

A Tasnádi Ügyvédi Iroda, ezen belül dr. Tasnádi Gábor közbeszerzési ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások magyarországi bevezetése, 1996. óta foglalkozik közbeszerzési eljárások bonyolításával, közbeszerzési tanácsadással. Tevékenységünk mind ajánlatkérők, mind ajánlattevők képviseletére kiterjed. A közreműködésünkkel lebonyolított közbeszerzések száma meghaladja az ezret.

A Tasnádi Ügyvédi Iroda vezetője, dr. Tasnádi Gábor 34. nyilvántartási számon 2005. január 12. óta hivatalos közbeszerzési tanácsadó (lásd: Közbeszerzési Hatóság), ill. jelenleg 00149 nyilvántartási számon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

Ajánlatkérők részére végzett tevékenységünk:

A Tasnádi Ügyvédi Iroda, ezen belül dr. Tasnádi Gábor közbeszerzési ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó állandó vagy eseti megbízások alapján a Megbízók beszerzéseivel kapcsolatos közbeszerzési eljárások teljes körű bonyolítását, vagy – igény szerint – egyes elemeinek elvégzését vállalja. A megbízás a közbeszerzési eljárások felhívásának elkészítésétől a szerződéskötésen át az esetleges jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséig tart.

Megbízás esetén a Tasnádi Ügyvédi Iroda feladatai:
 • közreműködés a közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározásában
 • részvételi/ajánlati felhívások elkészítése
 • ajánlattételi felhívások elkészítése
 • közreműködés a bírálati szempontok és alkalmassági feltételek meghatározása során
 • közreműködés a dokumentációk elkészítésében
 • szerződéstervezetek elkészítése
 • a jelentkezők ill. az ajánlattevők által feltett jogi kérdések megválaszolása
 • a hiánypótlási felhívások elkészítése, kiadása, a beérkezett hiánypótlások ellenőrzése
 • részvétel a tárgyalásokon, igény esetén azok levezetése
 • részvétel a bírálatokban
 • az összegzések elkészítése
 • az eljárást lezáró tájékoztatók elkészítése
 • kapcsolattartás a Közbeszerzési Hatósággal
 • jogi képviselet az esetleges jogorvoslati eljárásokban a Közbeszerzési Döntőbizottság ill. a bíróságok előtt
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként közbeszerzési tanácsadás.
Ajánlattevők részére végzett tevékenységünk:

A Tasnádi Ügyvédi Iroda, ezen belül dr. Tasnádi Gábor közbeszerzési ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó állandó vagy eseti megbízások alapján ajánlattevők jogi támogatását is vállalja a közbeszerzési eljárásokban.

Megbízás esetén a Tasnádi Ügyvédi Iroda feladatai:
 • jogi tanácsadás
 • közreműködés a tisztázó kérdések feltevésében
 • közreműködés a részvételi jelentkezések, ajánlatok elkészítésében
 • közreműködés a hiánypótlások teljesítésében
 • részvétel a közbeszerzési tárgyalásokon
 • előzetes vitarendezési kérelmek elkészítése
 • jogi képviselet az esetleges jogorvoslati eljárásokban a Közbeszerzési Döntőbizottság ill. a bíróságok előtt
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként hivatalos közbeszerzési tanácsadás.