Peres képviselet

Peres képviselet

A Tasnádi Ügyvédi Iroda, ezen belül dr. Tasnádi Gábor ügyvéd a peres képviseletet teljes körű jogi képviselet keretében, vagy jogi személyek, magánszemélyek eseti megbízása alapján látja el.

Nagy számban eseti megbízás keretében vállaljuk a peres képviseletet főként a polgári jog, a közigazgatási jog és a munkajog területén. Peres képviseletet mind felperesi, mind alperesi oldalon vállalunk és ugyanígy ellátjuk a munkáltatók vagy a munkavállalók peres képviseletét is a bíróságok előtt.

Nem törekszünk minden áron a vitás kérdések bírósági úton történő megoldására, számos esetben találtunk mindkét fél számára elfogadható kompromisszumos megoldást. Határozott álláspontunk, hogy jobb egy kissé kedvezőtlenebb egyezség, mint egy több évig elhúzódó és teljes bizonyossággal előre meg nem jósolható végeredménnyel járó pereskedés.

A peres képviselet során ügyvédi munkadíjunk fix megbízási díj vagy óradíj vagy vegyes konstrukcióban fix megbízási díj + sikerdíj.

Irodánk a megbízás elvállalása előtt felméri az esélyeket és nem vállalja el a nagy valószínűség szerint vesztes perekben a jogi képviselet ellátását. Azt szeretjük, ha a peres megbízás lezárásakor pernyertes ügyfelünk elégedetten fizeti meg a részünkre járó megbízási díjat.

A peres képviselet során – szükség szerint – igénybe vesszük több szakmára kiterjedő szakértői hátterünket is.