Szakterületeink

A Tasnádi Ügyvédi Iroda, ezen belül dr. Tasnádi Gábor ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységét az alábbi szakterületeken látja el:

  • polgári jog

  • társasági jog

  • közbeszerzési jog (közbeszerzési tanácsadás)

  • munkajog

  • ingatlanjog

Tevékenységünket az alábbi keretekben végezzük:

Teljes körű jogi képviselet

A teljes körű képviseletet főként átalánydíjas szerződések keretében látjuk el. Tevékenységünk egészen a polgári jogtól a közbeszerzési tanácsadásig terjed.

Tovább

Eseti megbízások, okiratszerkesztés, jogi tanácsadás

A Tasnádi Ügyvédi Iroda eseti megbízások keretében is vállalja ügyfelek képviseletét, okiratok szerkesztését, jogi tanácsadást.

Tovább

Közbeszerzés

A közbeszerzési feladatokat, a közbeszerzési tanácsadást vagy a teljes körű jogi képviselet keretén belül, vagy eseti szerződések alapján látjuk el.

Tovább

Peres képviselet

A Tasnádi Ügyvédi Iroda a peres képviseletet teljes körű jogi képviselet keretében, vagy jogi személyek, magánszemélyek eseti megbízása alapján látja el.

Tovább

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek

A Tasnádi Ügyvédi Iroda nagy számban működött közre ingatlanok adás-vétele, lakóparkok, társasházak építése és alapítása során, az okiratszerkesztés és földhivatali ügyintézés terén komoly tapasztalatokkal rendelkezünk.

Tovább

Közreműködés gazdasági társaságok alapításában és átalakításában, cégeljárások

Tevékenységünk kiterjed a közgyűléseken, taggyűléseken való részvételre, az alapító okirat elkészítésére, módosítására, ellenjegyzésére, a beadványok elkészítésére és a cégbíróság előtti képviseletre.

Tovább

Közreműködés nonprofit szervezetek alapításában és átalakításában

Tevékenységünk kiterjed a közgyűléseken való részvételre, az alapító okirat elkészítésére, módosítására, ellenjegyzésére, a beadványok elkészítésére és a bíróság előtti képviseletre.

Tovább

Elektronikus eljárások

A Tasnádi Ügyvédi Iroda elektronikus aláírással rendelkezik, így felkészült a különböző elektronikus eljárások (cégeljárás, fizetési meghagyásos ügyek, stb.) intézésére is.

Tovább